لیست مقالات

دانلود مولفین کلمات کلیدی خلاصه محوریت عنوان
دانلود پرداخت بدهی آموزشگاه زبان دنا یزد پرداخت بدهی اینترنتی از ط ... سامانه آنلاین راهنمای پرداخت بدهی آنلاین
دانلود سامانه آنلاین آموزشگاه دنا یزد آشنایی با سامانه آنلاین ... آشنایی با سامانه آنلاین و مشاهده نمرات
دانلود آموختن زبان دیگر واقعاً برای چه یک زبان دی ... برا چی باید زبان دیگری را آموخت
دانلود یادگیری لغت انگلیسی این مقاله 6 راهکار ساده و ... شش نکته برای یادگیری لغات جدید

 • یزد
 • واحد 1: بلوار پاسداران - جنب مخابرات کوثر
 •  035-38381380
 •  035-38220675
 •  09039405053
 • واحد 2: بلوار مدرس
 • 035-38276025
 •  035-38275053 
 •   info@denaacademy.ir

نظر سنجی

با دوره مکالمه کوتاه مدت، بصورت چند جلسه در هفته موافقید؟
 • 1 جلسه در هفته
 • 2 جلسه در هفته
 • 3 جلسه در هفته
 • 4 جلسه در هفته
 • فقط در روز جمعه