آرشیو اخبار

عملیات تاریخ انتشار عنوان تصویر
مشاهده خبر 1400/09/07 مدرک بین المللی مدرک بین المللی
مشاهده خبر 1399/08/03 کلاسهای غیرحضوری کلاسهای غیرحضوری
مشاهده خبر 1398/12/12 تمدید تعطیلی مرکز تا پنجشنبه98/12/15 تمدید تعطیلی مرکز تا پنجشنبه98/12/15
مشاهده خبر 1398/12/09 تمدید تعطیلی مرکز تا دوشنبه98/12/12 تمدید تعطیلی مرکز تا دوشنبه98/12/12
مشاهده خبر 1398/12/06 تعطیلی مرکز تا 9 اسفند تعطیلی مرکز تا 9 اسفند
مشاهده خبر 1397/06/19 تور تفریحی -آموزشی یکروزه تور تفریحی -آموزشی یکروزه
مشاهده خبر 1396/12/01 بازدید توریست اروپایی از دنا بازدید توریست اروپایی از دنا
مشاهده خبر 1396/08/14 دوره مکالمه کوتاه مدت دوره مکالمه کوتاه مدت
مشاهده خبر 1396/06/15 تور آموزشی نیمروزی تابستان96 تور آموزشی نیمروزی تابستان96
مشاهده خبر 1396/05/19 تعیین سطح ترم تابستان 97 تعیین سطح ترم تابستان 97

 • یزد
 • واحد 1: بلوار پاسداران - جنب مخابرات کوثر
 •  035-38381380
 •  035-38220675
 •  09039405053
 • واحد 2: بلوار مدرس
 • 035-38276025
 •  035-38275053 
 •   info@denaacademy.ir

نظر سنجی

با دوره مکالمه کوتاه مدت، بصورت چند جلسه در هفته موافقید؟
 • 1 جلسه در هفته
 • 2 جلسه در هفته
 • 3 جلسه در هفته
 • 4 جلسه در هفته
 • فقط در روز جمعه