مرکز دانلود

دانلود سایز عنوان تصویر
دانلود 4.64 مگا بایت کلیپ زبان آموز خردسال-سه و نیم ساله کلیپ زبان آموز خردسال-سه و نیم ساله
دانلود 4.15 مگا بایت کلیپ مکالمه سطح نوجوانان بعد از یکسال کلیپ مکالمه سطح نوجوانان بعد از یکسال
دانلود 1.15 مگا بایت کلیپ زبان آموز ترم5 کلیپ زبان آموز ترم5
دانلود 3.09 مگا بایت کلیپ مکالمه سطح کودکان کلیپ مکالمه سطح کودکان

 • یزد
 • واحد 1: بلوار پاسداران - جنب مخابرات کوثر
 •  035-38381380
 •  035-38220675
 •  09039405053
 • واحد 2: بلوار مدرس
 • 035-38276025
 •  035-38275053 
 •   info@denaacademy.ir

نظر سنجی

با دوره مکالمه کوتاه مدت، بصورت چند جلسه در هفته موافقید؟
 • 1 جلسه در هفته
 • 2 جلسه در هفته
 • 3 جلسه در هفته
 • 4 جلسه در هفته
 • فقط در روز جمعه