دپارتمان زبان آلمانی

آلمانی   Deutsch

مختص افرادی که :

برای کار و یاتحصیل در آلمان و یا ویزا نیاز به زبان آلمانی دارند.

برای پیوستن به همسر خود در آلمان به زبان آلمانی نیاز دارند.

برای اشتغال داخل (راهنمای توریست ، بیزینسمن شرکتها ، تولیدکنندگان و واردکنندکان صنایع ، مدرس زبان آلمانی و ...) به زبان آلمانی نیاز دارند.

و غیره ....

 

دیگر:

دوره های زبان آلمانی آموزشگاه دنا در 12 ترم ارائه میگردد. هر ترم شامل 16 جلسه  1/5 ساعت می باشد و بصورت  دو جلسه در هفته (دوشنبه ها و پنج شنبه ها) برگزار میشود. منابع تدریس مرحله مقدماتی کتابهای Studio d  هستند که برگرفته از جدیدترین روشهای تدریس زبان آلمانی است.

پس از گذراندن 9 ترم ، دانشجویان زبان آلمانی میتوانند جهت اخذ مدرک بین المللی زبان آلمانیZertifikat Deutsch B1 درامتحان موسسه گوته انستیتو شرکت کنند. اخذ مدرک  Zertifikat Deutsch B1 امتیاز بزرگی در امر پذیرش تحصیلی از دانشگاههای آلمان نیز محسوب می گردد.

 • یزد
 • واحد 1: بلوار پاسداران - جنب مخابرات کوثر
 •  035-38381380
 •  035-38220675
 •  09039405053
 • واحد 2: بلوار مدرس
 • 035-38276025
 •  035-38275053 
 •   info@denaacademy.ir

نظر سنجی

با دوره مکالمه کوتاه مدت، بصورت چند جلسه در هفته موافقید؟
 • 1 جلسه در هفته
 • 2 جلسه در هفته
 • 3 جلسه در هفته
 • 4 جلسه در هفته
 • فقط در روز جمعه